Bankacılık Sektöründe Ortaya Çıkan Kariyer Endişeleri

Ekonomide yaşanan gelişmeler ve finansal anlamda yapılan güncellemeler bankacılık sektörünü de yakından ilgilendiriyor. İstihdamın yoğun olduğu ve beyaz yakalı kesimin büyük bir kısmını oluşturan bankacılık sektörü, günümüzün en popüler meslek grupları içerisinde yer alıyor. Yapılan araştırmaların ardından geleceğin meslek grupları içerisine de giren bankacılık sektörü, günümüzde yeni mezunların kıskacı altına girmiş durumda.

Bankacılık sektörünün çalışma koşulları, izin imkanları, çalışma saatleri, prestijli bir meslek olarak anılması, yan ve sosyal hakların fazla olması yeni mezunların iştahını kabartmaya yetiyor. Ancak günümüz şartlarında işsizlik sorunu ile birlikte her sektörde olduğu gibi bankacılık sektöründe de ekonomik göstergelere bakılarak istihdam oranlarının maalesef azaldığını söylemek mümkün. Genç işsiz nüfusun sürekli olarak artması bankacılık sektöründe bazı kariyer endişelerini de beraberinde getiriyor. Yaşanan ekonomik gelişmeler, sektörde oluşan ve sürekli hale gelen değişimler bir süre sonra bankacılık sektöründe kariyer yapmak isteyen bireylerin, bazı endişelere kapılmasına neden olabilir.

Kariyer endişeleri ve gelecek kaygısı, günümüzde en sık yaşanan duygu bozuklukları arasında yer alıyor. Pek çok sektörde olduğu gibi bankacılık sektöründe de son yıllarda ortaya çıkan bir sorun halini alan kariyer endişeleri çeşitli sebeplere bağlı olarak gelişiyor.

Peki bankacılık sektöründe çalışanları ve çalışan adaylarını etkileyen kariyer endişeleri nelerdir?

İş Bulamama Ya Da Mevcut İşi Kaybetme Endişesi

Günümüzde işsizliğin giderek artan bir sorun olması bankacılık sektörünü de etkiledi. Yüksek istihdam sağlayan sektörün, yaşanan birtakım sorunlarla birlikte istihdam oranlarının da azaldığı belirlendi. Yeni mezun olan pek çok bankacı adayı, bankaların sınırlı sayıda açtığı iş ilanlarına başvurmak, binlerce aday arasından ön plana çıkmak için büyük stres altına giriyorlar. Çalışan bankacılar için de durum değişmiyor. Özellikle özel bankalarda çalışanlar için işten çıkarılma korkusu ve yeterli olamama hissi bir süre sonra kariyer hayatlarında endişelere sebep olabiliyor.

Sektördeki Gelişmelere ve Teknolojiye Uyum Sağlayamama Endişesi

Teknolojinin gelişmesi, tüm sektörlerin gelişmesine ve değişmesine ön ayak oldu. Son yıllarda yaşanan pek çok teknolojik gelişme bankacılık sektörü ile entegre hale gelerek, sektörün çalışma şartlarını ve hizmet politikasını değiştirmeyi başardı. Uluslararası anlamda yaşanan finansal gelişmeler, bu gelişmelere uyum sağlama ve yönlendirebilme gücü bankacılık sektörü açısından büyük önem taşıyor. Ancak sektörel anlamda yaşanan gelişmelerin farkına varamayan, yaşanan gelişmeleri göz ardı eden, teknoloji ile arasını iyi tutamayan adayların ya da çalışanların, sektörde hayal ettikleri kariyer basamaklarını tırmanmaları pek mümkün görünmüyor. Bu durum günümüzde pek çok kişiyi endişelendiren bir sorun halini almış durumda.

Yeteneklerini Geliştirememe ve Bunu Pazarlayamama Endişesi

Tüm sektörlerde olduğu gibi bankacılık sektöründe de işe alım ve kariyer sürecinde en iyi adaylar ön plana çıkarlar. Kendini geliştirmiş, sektörde gerçekleşen tüm değişimlere uyum sağlayan, pek çok konuda bilgi sahibi, yabancı dilini geliştirmiş adaylar ve çalışanlar kariyer basamaklarını hızla tırmanırken, geri kalmış, kendini yetiştirememiş ve bunun için çaba sarf edememiş olan kişilerin bankacılık sektöründe de kalıcı olmaları pek mümkün görünmüyor. Bu durum sonradan fark edildiğinde ya da gereken adımların atılmadığı tespit edildiğinde endişeleri beraberinde getiriyor.

Kariyer Planını Çizememe ve Ne Yapacağını Bilememe Endişesi

Üniversiteden mezun olduktan sonra pek çok kişinin kafasında kariyer planı şekilleniyor. Ancak bazı yeni mezunlar için ne yapacakları tam bir muallaktır. Bu durumda bankacılık sektörüne adım atmak isterlerken kafalarının karışık olması son derece normaldir. Ne yapmak istediğinin bilincinde olmayan kişilerin sektöre giriş yaptıktan sonra da kafa karışıklıkları yaşadıkları görülür. Kendilerini hangi alanda geliştirmek istediklerini, hangi alanda kariyer planı çizmek istediklerinin ve bunun için nasıl bir yol izlemeleri gerektiğinin farkında olmayan kişilerin başarılı bir kariyer hayatlarının olması beklenemez. Bu durum ise pek çok kişinin hayatında sorunlara ve endişelere neden olabilir. Bankacılık sektöründe bilinmeyenler, yanlış bilinenler, kişinin kendisine duymadığı güven ve çabasızlığı bir süre sonra iş hayatında sorunlara neden olabilir.

Başa dön tuşu